VÀI NÉT VỀ CHÙA QUANG NGHIÊM

Chùa Quang Nghiêm tọa lạc tại địa chỉ: 2294 East Fremont Street, Stockton, CA 95205 – Điện thoại (209) 941-4991. Chùa được tạo mãi từ tháng 02 năm 1984. Tiền thân là một ngôi nhà thờ Tin Lành. Tính đến nay (3/2010) Chùa đã tròn 26 tuổi. Rất tiếc, nếu còn có được một tấm hình lúc mới dọn vào và so sánh với một bức hình hiện tại, bạn sẽ thấy rõ nét mức độ thay đổi của nó. Thấy rõ mức độ thay đổi của nó cũng là thấy rõ mức độ chung sức chung lòng và quyết tâm mang ánh sáng Phật Pháp, mang văn hóa Phật Giáo đến với người bản xứ của người Phật tử, nhất là tại thành phố Stockton này.

    I. Những việc đã qua:

Từ đầu năm 1984 đến đầu năm 1999, chùa liên tục sửa chữa và tu bổ để sự sinh hoạt được tạm yên ổn. Từ đầu năm 1999 đến tháng 02 năm 2000 chùa khởi sự đại trùng tu. Công việc gồm có: 1) Xây dựng tiền đường trước Chánh Điện, 2) Xây cất trai đường cho Phật tử, 3) Xây nhà bếp để tương đối tiện nghi hơn, 4) Phần còn lại của công trình Tăng Xá.

    II. Những việc dự tính
  1. Dự tính I: Thiếp lập Vườn Quan Âm và xây dựng Quang Nghiêm Bảo Tháp (xin xem phần tiến trình Vườn Quan Âm)
  2. Dự tính II: 1) Xây tàng Kinh Cát, 2) Thiết lập thư viện, 3) Phần cuối của công trình là Ni Xá.
  3. Dự tính III: 1) XÂY DỰNG LẠI MỘT CHÁNH ĐIỆN MỚI, RỘNG HƠN GẤP 2 LẦN CHÁNH ĐIỆN HIỆN TẠI, 2) THIẾT LẬP PHÒNG HỘI VÀ TRAI ĐƯỜNG DÀNH CHO CHƯ TĂNG NI…

Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh và trang trọng được đón tiếp chư liệt vị thập phương thiện tín.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT.